Wat is City Deal Tilburg?

Het project ‘City Deal Kennis Maken’ (CDKM) draait om het versterken van de samenwerking tussen drie kennisinstellingen: Tilburg University, Fontys Hogescholen en de Gemeente Tilburg. Het consortium heeft als doel middels wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek sociaal maatschappelijke opgaven in de stad aan te pakken en daarbij gebruik te maken van de kennis van studenten, docenten, lectoren en onderzoekers. In diverse Tilburgse wijken ’speelt sociaal maatschappelijke problematiek als leefbaarheid, armoede, schulden, werkeloosheid en eenzaamheid. Op deze thema’s wordt al projectmatig en incidenteel met elkaar samengewerkt, maar binnen de City Deal draait het om het versterken van de samenwerking van de kennisinstellingen met de lokale overheid. Via deze samenwerking is het mogelijk om studenten, docenten, lectoren en onderzoekers uit beide kennisinstellingen in te zetten, om zo gezamenlijk aan sociale opgaven te werken en oplossingen te vinden voor de stad. 

Innovatieve wijkaanpak staat centraal
Binnen dit project is er gekozen voor het thema innovatieve wijkaanpak, met de focus op het onderwerp ‘Ieder kind een goede start’ en dubbele duurzaamheid. Vanuit de gemeente zijn opgaven binnen dit onderwerp naar voren geschoven. Er zal een meerjarig programma worden opgesteld, zodat de samenwerking tussen de drie partijen succesvol kan worden bestendigd. De ervaringen met projecten binnen Tilburg University en Fontys Hogescholen worden systematisch uitgewisseld door middel van kennisbijeenkomsten als onderdeel van een gezamenlijke onderwijs- en onderzoeksaanpak.